تأمین تجهیزات   صنایع معدنی   نیروگاه   نفت و گاز

گروه صنعتي ندا با 25 سال سابقه کار و اجراي موفق بيش از 150 پروژه، پيشرو در اتوماسيون صنعتي در ايران است. فعاليت شرکت، طراحي و تامين سيستم هاي کنترل، ابزاردقيق و برق نيروگاهها و صنايع چه در زمينه پروژه هاي نوسازي (جايگزيني سيستم هاي کنترل قديمي) و چه در مورد طرحهاي جديد است.

از بين رشته هاي متنوع و گوناگون صنعتي، فعاليت شركت ندا در زمينه هاي زير متمركز شده است كه پشتوانه هريك از آنها تجارب موفق در اجراي پروژه هاي عمده و با مشتريان شاخص از جمله شرکت مپنا، پالايشگاه تهران، پالايشگاه آبادان، مناطق نفت خيز جنوب، خطوط لوله نفت و شرکت فراب مي باشد.

بخش بازرگاني شرکت علاوه بر تدارك لوازم مورد نياز پروژه ها، تجهيزات سيستم كنترل و ابزاردقيق پروژه های بعضي از شرکتهای EPC را نيز تامين مي نمايد.

گروه صنعتی ندا در زمينه های زير فعال است:


 • سيستم کنترل و ESD فرايندهاي پالايشگاه

              پروژه مرجع: سيستم کنترل و ESD واحد هاي سولفورزدايي، هيدروژن در پالايشگاه تهران.

 

 • سيستم کنترل نيروگاه سيکل ترکيبي

            پروژه هاي مرجع: اجراي سيستم کنترل 23 ماجول نيروگاه سيكل تركيبي با مجموع توان توليدي 2750 مگاوات واقع در 10 نيروگاه کشور طي دو قرارداد جداگانه با شركت زيمنس (كارفرما مپنا).

 

 • سيستم کنترل نيروگاههاي آبي

            پروژه هاي مرجع: نيروگاه آبي تانا (درکشور کنيا) و نيروگاه سيمره طي دو قرارداد با شركت فرآب.

 

 • طراحي وتامين BOP برق نيروگاهها 

            پروژه هاي مرجع: BOP برق نيروگاههاي طوس، زنجان 3، قائن، کاشان، شاهرود و گناوه طي قرارداد با شركتهاي مپنا1 و مپنا3.

 

 • سيستم کنترل، ابزار دقيق و برق كارخانجات سيمان

            پروژه هاي مرجع: سيمان ممتازان کرمان که درآن براي اولين بار درايران طراحي وتامين بخش برق و کنترل كل يك کارخانه سيمان از پست 132 کيلوولت گرفته تا تابلوهاي فشارضعيف وکنترل توسط يک شرکت ايراني انجام گرديد.

 

 • سيستم کنترل پروژه هاي نمک زدايي

            پروژه هاي مرجع: نمك زدايي مسجدسليمان در مناطق نفت خيز جنوب و نمك زدايي هاي لب سفيد و آب تيمور براي اداره نمك زدايي از طريق قراردادهايي با شركتهاي EPC مانند الماتكو و بينا.

 

 • طراحي و تامين سيستم کنترل ايستگاه تقويت فشار گاز

            پروژه هاي مرجع: طراحي و تامين سيستم کنترل بيش از 14 ايستگاه تقويت فشار گاز ازجمله هفت ايستگاه خط IGAT4 طي قراردادهايي با شركتهاي بينا، ايران ايتوك و ستيران.

 

 • نوسازي وجايگزيني سيستم کنترل قديمي توربوکمپرسورها

             پروژه هاي مرجع: سيستم كنترل ايستگاهها و توربينهاي ايستگاههاي تقويت فشارگاز شهيد دستياري و شهيد مصطفوي خطوط لوله گاز خوزستان و توربو كمپرسور 2902 پتروشيمي خارگ.

 

 • نوسازي سيستمهاي کنترل قديمي نيروگاهها

             پروژه هاي مرجع: تامين سيستم كنترل، ESD، تجهيزات ابزار دقيق و تعويض مشعلهاي بويلرهاي نيروگاه قديمي پالايشگاه آبادان و بويلر شماره 2 نيروگاه لوشان.

 

 • نوسازي سيستم هاي کنترل خطوط لوله نفت

              پروژه هاي مرجع: تلمبه خانه هاي خطوط لوله مارون - اصفهان، خوزستان و شمال شرق.


 • نوسازي سيستم كنترل صنايع

              پروژه هاي مرجع: از جمله نوسازي سيستمهاي كنترل ذوب آهن اصفهان و همچنين كارخانجات سيمانهاي بهبهان، خاش و كرمان.

 

 • طراحي و تامين اسکنر درجه حرارت بدنه کوره سيمان که در بيش از 30 کوره سيمان کشور نصب و راه اندازي شده است.
فارسی